www.pronoblem.se©2008     

 

 

Vårt musikrecept:


Pronoblem spelar originalmusik med inspiration från olika genrer. Klassiskt tonspråk och improvisationsmusik blandas i elektriska och akustiska klanglandskap.

Med vackra, meditativa melodier vill vi kittla fantasin likt en väl berättad historia. Konstmusik "med stänk av blått" kan kanske ge en bild.

Musiken passar framförallt i konsertsammanhang, men också på konstutställningar, vid festligheter, som annorlunda lunchmusik på företaget eller vid andra tillfällen när ett inspirerande inslag önskas.